Regulamin

1. Dodanie wpisu do serwisu to równocześnie akceptacja jego regulaminu.

2. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa własności do zgłaszanych serwisów lub jest ich przedstawicielem.

3. Użytkownik oświadcza, że opis zgłaszanego serwisu jest unikalny i zgodny ze stanem faktycznym.

4. Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść opisu i zawartość zgłaszanych witryn.

5. Administracja sprawdza zgłoszenia pod katem ich zgodności z prawem i regulaminem, a w razie stwierdzenia problemu naprawi go lub kasuje zgłoszenie.

6. Regulamin podlega zmianom. Zgłaszającego obowiązuje regulamin w treści opublikowanej w serwisie.